Wordpress Themes

یه سوال

فروغ میگه:

ای سوخته از دورویی و نیرنگ!
از مرد، وفا مجو مجو هرگز

او معنی عشق را نمی‌داند،
راز دل خود به او مگو هرگز…

نظر بدین… راست میگه؟!

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)